English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Peyssonneliaceae Peyssonnelia conchicola Piccone et Grunow
Gigartinales, Peyssonneliaceae
Peyssonnelia conchicola Piccone et Grunow

Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Sa Kỳ - Bình Châu - Quãng Ngãi

Thời gian (Date): 14 Sep, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Bát sơn

Rong dạng vỏ, nhẵn, dẹp, hình quạt đến qủa thận, tảm vôi ở mặt dưới. Trừ phần mép, toàn bộ phiến dính chặt vào vật bám, trên mặt có nhiều đường đồng tâm, khi khô mép phiến cong lên. Rong mọc trên vách đá ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Peyssonnelia conchicola Piccone et Grunow

Plants are crustose, slippery, flat, flabellate to reniform, and calcified on their undersur­face. Although most of the plant adheres tightly to the substrate, its margins are free. There are concentric lines on the surface. The edges of this seaweed roll up when it is dry. It is found on rock walls in the subtidal zone of moder­ately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập