English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Hypneaceae Hypnea valentiae (Turner) Montagne
Gigartinales, Hypneaceae
Hypnea valentiae (Turner) Montagne
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Ba Làng An – Quãng Ngãi

Thời gian (Date): 20 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Đông gai dày, Rong Vi giác

Rong mọc thành đám, cài rối, phủ đầy nhánh nhỏ ngắn. Nhánh chính rõ, trụ đứng, mang nhiều nhánh nhỏ mảnh, đỉnh nhọn. Rong mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng yên đến vừa.

Hypnea valentiae (Turner) Montagne

Plants form loose but intricate clumps, and are covered with short branchlets. The main branches are distinct, terete, and give off many, thin, acuminate branchlets. This species is found on rocks in the subtidal zone of calm to moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập