English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Halymeniaceae Yonagunia formosana (Okamura) Kawaguchi et Masuda
Gigartinales, Halymeniaceae
Yonagunia formosana (Okamura) Kawaguchi et Masuda
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place):Núi Thành – Quảng Nam

Thời gian (Date):13 Jun, 1997

Người định loại TS Lê Như Hậu

Chưa có tên Việt Nam

Rong mọc bò, sụn cứng. Nhánh hình dãi dẹp, chia chạc hai không đều, đỉnh tròn xẻ hai. Rong màu lục thẫm đến đỏ thẫm khi tươi ở dưới nước, chuyển thành màu đỏ thẫm khi khô, mọc ở chổ tối hay trên vách đá, ở vùng dưới triều, nơi sóng mạnh. Cho đến nay, loài này ở Việt Nam vẫn được xác định là Carpopeltis formosana hay Príonitis formosana.

Yonagunia formosana (Okamura) Kawaguchi et Masuda

Plants are cartilaginous, tough, and decum­bent on the substrate. The branches are flat, lin­ear, irregularly bifurcate, with prolifications on their margins. Although the plant is dull fluo­rescent dark green to dark red when underwa­ter, it changes to dark red when dried. It has been described as Carpopeltis formosana or Prionitis formosana in Vietnam. This species is found on shaded rocks and rock walls in the subtidal zone of strongly wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập