English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Halymeniaceae Halymenia maculata J.Agardh
Gigartinales, Halymeniaceae
Halymenia maculata J.Agardh
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hòn Đôi – Vân Phong – Khánh Hòa

Thời gian (Date): 21 May, 2010

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hồng mạc đốm

Rons dạng phiến, mép xẻ nhiều thùy sâu, mọc thành bụi, hơi thô, màu trắng hoặc đỏ vàng khi còn sống, chuyển thành màu đỏ thẫm khi chết. Nhánh nhỏ dạng đai chia chạc hai không đều, xoắn vặn nhiều, mặt không phẳng. Rong mọc trên đá, chỗ gần và tiếp giáp với nền đáy cát, nơi nước yên đến sóng vừa.

Halymenm maculata J. Agardh

Plants are slightly rough in texture, have blades with numerous, deeply lobed marginal branchlets, and form ruffled clumps. The branchlets of this species are strap-like, irregu­larly dichotomously divided, strongly twisted, and with uneven surface. This seaweed is a whitish or yellowish red when alive, but it changes to dark red when dried. Plants grow on rocks beside water with a sandy bottom, in calm to moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập