English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Halymeniaceae Halymenia dilatata Zanardini
Gigartinales, Halymeniaceae
Halymenia dilatata Zanardini
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Cù Lao Chàm – Quảng Nam

Thời gian (Date): 25 May, 2010

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hồng mạc rộng

Rong dạng lá mỏng, mềm, hơi trơn nhớt, hình tròn, có nhiều đốm trắng, chia thành các thùy dạng quạt, cuống ngắn, trụ tròn và không rõ, màu cam đến đỏ nhạt. Rong mọc trên đá hoặc trên san hô chết ở vùng dưới triều, nơi nước yên.

Halymenia dilatata Zanardini

Plants have leafy blades that are thin, round, mottled with white blotchies, soft, slightly lu­bricous, and divided into several flabellate pieces. The margins of the blades are lobed. The stipe is short, cylindrical, and inconspicu­ous. This species is orange to light red, and is found on rocks and dead corals in the subtidal zone of calm shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập