English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Halymeniaceae Grateloupia asiatica Kawaguchi et Wang
Gigartinales, Halymeniaceae
Grateloupia asiatica Kawaguchi et Wang
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Nha Trang – Khánh Hòa

Thời gian (Date): 26 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Cát liệt, Rong Chùn

Bàn bám dạng đĩa nhỏ, cuống trụ đứng ngắn, nhánh đứng dạng dãi dẹp, hơi xoắn vặn, nhánh nhỏ nhọn, gốc thất, xếp theo dạng lông chim. Rong sụn mềm, màu lục vàng đến đỏ tía, mọc trên đá ở mực triều giữa đến triều thấp, nơi sóng mạnh.

Grateloupia asiatica Kawaguchi et Wang

This species is composed of a small, discoid holdfast, a short, terete stipe, and erect, linear main branches that are flat, slightly twisted, and with pinnately arranged branchlets. The branchlets are acute and constricted at their base. Plants are soft cartilaginous, and yel­lowish green to purplish red. This seaweed grows on rocks in the mid to lower intertidal zone of shores exposed to strong wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập