English (United States)   vi-VN
  
  
Gelidiales Gelidiaceae Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann et Hamel
Gelidiales, Gelidiaceae
Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann et Hamel
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Nam Ô – Đà Nẵng

Thời gian (Date): 01 Mar, 1994

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rau Câu rễ tre, Rong Câu rễ tre, Rong Đá cong

Rong mọc bò, chất rong sụn dẻo. Trục chính của nhánh hơi dẹp, mọc cách, cong xuống như một cung tròn. Nhánh nhỏ ngắn, trụ đứng, nhọn, xếp hình lông chim, cong lên theo hướng đối diện với vật bám. Rong màu lục, nâu vàng, đỏ thẫm, mọc trên đá hoặc san hô ở mực triều giữa đến triều thấp, nơi sóng vừa đến mạnh.

Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann et Hamel

Plants are prostrate, cartilaginous, and elas­tic. The main axes of the branches are slightly compressed, alternate, and arc down towards the substrate. The branehlets are short, terete, acuminate, pinnately arranged, and curve up, away from the substrate. Plants are green, yel­lowish brown to dark red, and grow on rocks and corals in the middle to lower intertidal zone of shores exposed to strong to moderate wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập