English (United States)   vi-VN
  
  
Corallinales Corallinaceae Amphiroa ancepes (Lamarck) Decaisne
Corallinales, Corallinaceae
Amphiroa ancepes (Lamarck) Decaisne
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Thổ Chu – Kiên Giang

Thời gian (Date): 15 May, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Thạch giác

Rong tẩm nhiều vôi, nhánh dẹp, chia nhánh chạc hai không đều, màu hồng đến hơi đỏ, bờ nhánh không phẳng, đỉnh tù. Rong mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa đến mạnh.

Amphiroa ancepes (Lamarck) Decaisne

Plants are heavily calcified, pink to light red, with flat and irregularly dichotomous branches. The edge of the branches is uneven, and apices are obtuse. This species grows on rocks in the subtidal zone of shores exposed to strong to moderate wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập