English (United States)   vi-VN
  
  
Corallinales Corallinaceae Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux
Corallinales Corallinaceae
Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hòn Một – Vĩnh Nguyên

Thời gian (Date): 18 Apr, 2007

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Thạch giác [dạng nhánh ngắn]

Nhánh trụ tròn, tẩm nhiều vôi, chia chạc hai không đều, màu hồng, đỉnh tù. Rong mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Amphiroafragilissima (Linnaeus) Lamouroux [short branch form]

Plants are fragile, and have heavily calcified branches that are short, cylindrical, dichoto- mous, pink, and with obtuse apices. This sea­weed is found on rocks in the subtidal zone of moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập