English (United States)   vi-VN
  
  
Corallinales Corallinaceae Amphiroa foliacea Lamouroux
Corallinales, Corallinaceae
Amphiroa foliacea LamourouxPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Thổ Chu – Kiên Giang

Thời gian (Date): 08 May, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Thạch giác

Rong tẩm nhiều vôi, dễ nát. Nhánh trụ tròn, ngắn, chia chạc hai không đều, đỉnh tù. Rong màu hồng, mọc trên đá, san hô ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Amphiroa foliacea Lamouroux

Plants are heavily calcified, pinkish, and form loose and intricate clumps. The branches of the lower to middle portions are irregularly dichotomous, and have midrib-like axes that are bordered on both sides by flattened exten­sions. Those of the upper parts are somewhat flat with acute tips. This is found on rocks or corals in the subtidal zone of calm to moderate wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập