English (United States)   vi-VN
  
  
Ceramiales Rhodomelaceae Tolypiocladia glomerulata (C.Agardh) Schmitz
Ceramiales, Rhodomelaceae
Tolypiocladia glomerulata (C.Agardh) Schmitz
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Vũng Me – Vân Phong

Thời gian (Date): 27 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Phi mao

Nhánh trụ đứng, thon dần về phía đỉnh, mang nhiều nhánh nhỏ ngắn, nhọn, mọc cách. Rong màu đỏ tươi đến đỏ đậm, mọc thành búi rối trên đá hoặc trên rong khác ở vùng dưới triều, nơi nước yên đến sóng vừa.

Tolypiocladia glomerulata (C. Agardh) Schmitz

The branches of this species are terete, taper toward the tips, and bear the alternate, short, acuminate branchlets. Plants are rust red to dark red, and form soft, bushy, intricately inter­wined clumps on rocks and other seaweeds in the subtidal zone of calm to moderate wave-ex­posed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập