English (United States)   vi-VN
  
  
Ceramiales Ceramiaceae Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey
Ceramiales, Ceramiaceae
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Vũng Me, Vân Phong, Vạn Ninh

Thời gian (Date): 27 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Chưa có tên Việt Nam

Nhánh dạng sợi, thuôn dần về phía đỉnh, chia nhánh bên không đều với góc rộng, bao phủ bởi nhiêu sợi ngắn không màu. Rong màu nâu vàng khi ở dưới nước, mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi nước yên đến sóng vừa.

Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey

The branches of this species arc filiform, ta­pered, divided irregular alternately with wide angles, and are covered with numerous, colour­less, short filaments throughout. Plants are yel­lowish brown when underwater, and grow on rocks in the subtidal zone of calm to moder­ately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập