English (United States)   vi-VN
  
  
Ceramiales Rhodomelaceae Laurencia similis Nam et Saito
Ceramiales, Rhodomelaceae
Laurencia similis Nam et Saito
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Mũi Nai – Hà Tiên – Kiên Giang

Thời gian (Date): 30 Sep, 1992

Người định loại Nguyễn Hữu Dinh

Rong Mào gà, Rong Lỗ năng

Rong mọc đứng thành đám rậm rạp. Nhánh trụ đứng, chia chạc hai không đều nhiều lần, thon dần, đình nhọn. Nhánh nhỏ dạng đốt, mọc khấp trên nhánh. Rong màu đỏ thẫm đến tím nhạt, mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Laurencia similis Nam et Saito

Plants are erect and form bushy clumps. The branches are terete, divided irregularly several times, and are acuminate and tapered toward the apices. The knot-shaped branchlets cover the branches throughout. This species is dark red to light purple, and grows on rocks in the subtidal zone of shores exposed to moderate wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập