English (United States)   vi-VN
  
  
Ceramiales Rhodomelaceae Laurencia papillosa (C.Agardh) Graville
Ceramiales, Rhodomelaceae
Laurencia papillosa (C.Agardh) Graville
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Đình làng An Hải – Lý Sơn

Thời gian (Date): 10 Apr, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Mào gà nhiều núm, Rong Lỗ năng mụt

Nhánh trụ đứng, tù, chia chạc hai cách hay mọc đối, phủ đầy nhánh nhỏ dạng đốt, chất rong sụn cứng, màu nâu nhạt đến nâu thăm. Rong mọc trên đá, sỏi đá nhỏ ở mực triều thấp nơi nước yên.

Laurencia papillosa (C. Agardh) Graville

The branches are terete, obtuse, alternately or oppositely divided, and are covered with knot-shaped branchlets throughout. Plants are cartilaginous. They are light to dark brown, and grow on rocks and gravel in the lower intertidal zone of calm shore. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập