English (United States)   vi-VN
  
  
Ceramiales Rhodomelaceae Chondria armata (Kützing) Okamura
Ceramiales, Rhodomelaceae
Chondria armata (Kützing) Okamura
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Lý Sơn – Quảng Ngãi

Thời gian (Date): 24 Mar, 2010

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Giao tảo

Rong có cuống dạng trụ đứng, dày, cứng, nhánh trụ tròn mảnh, mang nhiều nhánh nhỏ nhọn, ở các phía. Rong thường mọc cùng với san hô, như loài Fuvia spp. ở vùng dưới triểu, nơi sóng vừa đến mạnh.

Chondria armata (Kutzing) Okamura

This species has thick, terete, rigid stipes and slender, cylindrical branches that bear numer­ous acuminate branchlets on all sides. Plants frequently associate with corals such as Fuvia species in the subtidal zone of shores exposed to moderate to strong wave action.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập