English (United States)   vi-VN
  
  
Ceramiales Rhodomelaceae Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen
Ceramiales, Rhodomelaceae
Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hà Cối – Quảng Ninh

Thời gian (Date): 17 Oct, 1967

Người định loại: TS Lê Như Hậu

Rong Cứt đài, Rong Gai

Nhánh trụ đứng, chia chạc hai không đều, thon dần về phía đỉnh, mang các nhánh nhỏ xếp xoắn ốc suốt nhánh. Phần ngọn của nhánh nhỏ có 3-5 gai nhọn. Rong mọc trên đá, sỏi đá nhỏ nơi nước yên đến sóng vừa.

Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen

Plants have terete branches that are irregu­larly divided, taper towards the tips, and bear spirally arranged branchlets throughout. The apices of the branchlets have 3-5 acuminate projections. This seaweed is found on rocks and gravel in the subtidal zone of calm to mod­erately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập