English (United States)   vi-VN
  
  
Bonnemaisoniales Bonnemaisoniaceae Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan
Bonnemaisoniales, Bonnemaisoniaceae
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place):Hòn Tai – Cù Lao Chàm

Thời gian (Date):25 May, 2010

Người định loại: TS Lê Như Hậu

Rong Hái tùng, Rong Măng leo biến

Rong gồm phần thân bò dạng trụ chia nhánh không đu, cài rối và các nhánh trụ đứng, với nhiều nhánh nhỏ, ở phần giữa và ngọn, xếp theo hình lông chim. Rong màu đỏ thẫm, mọc trên đá hay trên san hô chết ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa đến mạnh.

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan

Plants are composed of stolons that are pros­trate, terete, and intricately and irregularly branched, and of erect branches with numerous plumose branchlets on their middle to upper portions. The colour of this species is dull red. It is found on rocks and dead corals in the sub- tidal zone of shores exposed to strong to moder­ate wave action.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập