English (United States)   vi-VN
  
  
Bangiales Bangiaceae Porphyra vietnamensis Tanaka et Pham H.H

Bangiales, Bangiaceae

Porphyra vietnamensis Tanaka et Pham H.HPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Xóm Cồn – Nha Trang

Thời gian (Date): 30 Jan, 1999


Rong Mứt Việt, Rong Mứt Việt Nam

Rong dạng phiến, hình dãi đến mũi mác, mép có răng cưa, màu đỏ thẫm. Rong chì xuất hiện trong mùa có nhiệt độ thấp và sóng mạnh, mọc trên đá ở vùng bọt sóng.

Porphyra vietnamensis Tanaka et Pham

This species is membranous, linear to linear lanceolate, crimson, and has numerous micro­scopic serrations on the thallus edges. Plants are highly seasonal, growing only during a pe­riod of surge and low temperature, and arc found on rocks reached by wave spray. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập