English (United States)   vi-VN
  
  
Bangiales Bangiaceae Porphyra suborbiculata Kjellman

Bangiales, Bangiaceae

Porphyra suborbiculata Kjellman
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Xóm Cồn – Nha Trang

Thời gian (Date): 06 Jan, 2015

Người định loại: TS. Lê Như Hậu

Rong Mứt tròn

Rong dạng phiến, hình tròn, màu đỏ thẫm, mép có răng cưa và uốn cong lên, các phiến thường xếp chồng lên nhau. Rong chỉ xuất hiện trong mùa có nhiệt độ thấp và sóng mạnh, mọc trên đá ở vùng bọt sóng.

Porphyra suborbiculata Kjellman

Plants are membranous, round, crimson, and usually overlap each other. Thallus edges have microscopic serrations, and tend to roll up. This is a highly seasonal species that grows only during a period of surge and low tempera­ture, and is found on rocks reached by wave spray. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập