English (United States)   vi-VN
  
  
Tham gia cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

- Đối tượng dự thi: là đoàn viên, cán bộ công đoàn, họa sĩ chuyên và không chuyên có khả năng về hội họa

- Nội dung thi: Phản ảnh những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; động viên CBCCVCLĐ hăng hái thi đua, lao động sản xuất thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

- Yêu cầu tác phẩm dự thi:

+ Tranh nghệ thuật số (tranh vẽ bằng máy tính) và tranh vẽ bằng tay.

+ Tác phẩm là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.

+ Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia dự thi

+ Mặt sau ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh; địa chỉ; số điện thoại; email của tác giả

+ Kích thước tranh tham gia dự thi : 54cm x 79 cm

- Tìm hiểu thêm thông tin: so 47 - thi vẽ tranh cổ động (1).pdf Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập