English (United States)   vi-VN
  
  
Cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình 2014"
Cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình 2014"
  1. Thời gian dự thi : từ nay đến hết ngày 30/8/2017
  2. Đối tượng dự thi: công dân VN từ 16 tuổi trở lên đang cư trú và làm việc tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
  3. Nội dung và hình thức thi: Thi viết và trả lời 10 câu hỏi về một số nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (kèm theo thể lệ và câu hỏi cuộc thi).
  4. Thời gian và nơi nhận bài thi: đến hết ngày 30/8/2017 (theo dấu Bưu điện). Bài thi gửi về Phòng Tư pháp thành phố số 30 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, trên phong bì ghi rõ Bài dự thi "Tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình 2014".

Tài liệu tham khảo tải xuống ở đây :so 3 7 - Thể lệ cuộc thi (1).pdf ; so 37 - Thi tìm hiểu Luật HNGD.pdf


 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập