English (United States)   vi-VN
  
  
THÔNG BÁO SỐ 1 V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ HAI ENZYME VÀ POLYSACCHARIDE BIỂN
Nhằm giới thiệu, chia sẻ và cung cấp cơ hội để các nhà khoa học cập nhật những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu khoa học, các kiến thức về học thuật trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến enzyme và polysaccharides có nguồn gốc biển như cấu trúc, tính chất, chất ức chế, hoạt tính sinh học ... ; cũng như tạo điều kiện kết nối giữa các nhà khoa học làm việc trong các lĩnh vực này, Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Viện Hóa sinh hữu cơ Thái Bình Dương (thuộc Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) tổ chức:

 Hội nghị quốc tế lần thứ hai Enzyme và Polysaccharide biển

(2nd International Symposium Marine Enzymes and Polysaccharides)

1.     Thời gian: từ ngày 1 đến ngày 6/12/2017.

2.     Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu tiên tiến Hòn Chồng, Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang.

3.     Nội dung Hội nghị:

-         Enzyme từ sinh vật biển (Enzymes of Marine Organisms)

-         Polysaccharide từ sinh vật biển (Marine Polysaccharides)

-         Khai thác tảo biển và các hệ thống chiết xuất mới (Algae Harvesting and New Extraction Systems)

-         Công nghệ chuyển đổi mới cho sinh khối tảo biển (New Conversion Technologies for Algal Biomass)

-         Phát triển các loại thuốc mới từ oligo và polysaccharide biển (Drug Design on the Basis of Marine Oligo- and Polysaccharides)

4.     Nộp bài và đăng ký tham dự:

-         Đăng ký trực tuyến tại website: www.piboc.dvo.ru/sy/ hoặc đăng ký theo mẫu đính kèm (Download here) và gửi về email: hhnkhanh@gmail.com.

-         Bài tóm tắt: tham khảo mẫu tại đây. Tải xuống

-         Thời gian đăng ký và gửi bài tóm tắt: trước ngày 31/10/2017

5.     Công bố: Các bài báo tham dự Hội nghị sẽ được đăng trong Tuyển tập Hội nghị, một số bài sẽ được BTC chọn lọc và gửi đăng tạp chí Marine Drugs (ISSN 1660-3397; Impact Factor: 3.503 (2016) ; 5-Year Impact Factor: 3.637)

6.     Phí tham dự: 500.000 đ/người (bao gồm: tài liệu Hội nghị, lệ phí tham gia tất cả các buổi báo cáo và các buổi tea break).

7.     Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập