English (United States)   vi-VN
  
  
Hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST)

Năm 2015, trong khuôn khổ đề tài hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang (NITRA) và Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST). Trong giai đoạn I (6/2015) phía Viện KIOST cử nhóm chuyên gia gồm TS. Lee Jong Soek và TS. Shin Hee Jae đến Việt Nam tiến hành nội dung công việc “Khảo sát đa dạng sinh học và thu mẫu sinh vật biển ở Nha Trang”. Sau khi hoàn thành các nội dung nghiên cứu tại Việt Nam thì phía Viện NITRA cử nhóm chuyên gia gồm ThS Phan Thị Hoài Trinh và ThS Nguyễn Thị Kim Chánh đến Viện KIOST (Hàn Quốc) tiến hành nghiên cứu “Tinh sạch hợp chất chuyển hoá thứ cấp từ vi sinh vật biển” trong khoảng thời gian 7-8/2015.

 
Đoàn cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang và Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST)

Sau bước sàng lọc dựa trên hoạt tính kháng sinh, kết quả đã tuyển chọn được 1 chủng vi nấm được phân lập từ một loài san hô mềm thuộc vịnh Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Kết quả nghiên cứu đã phân lập được hợp chất andrastin A và citreohybridonol, trong đó hợp chất citreohybridonol thể hiện hoạt tính kháng khuẩn đối với chủng Bacillus cereus Streptococcus faecalis với giá trị MIC lần lượt 32 và 16 μM.

 

Đoàn nghiên cứu khảo sát đa dạng sinh học và thu mẫu sinh vật biển ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận, Việt Nam

Tiếp tục chương trình hợp tác nghiên cứu ở giai đoạn 2 với Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc năm 2016, nhóm nghiên cứu đã phân lập 100 chủng xạ khuẩn và 100 chủng vi nấm biển từ các đối tượng biển thuộc vùng biển Nha Trang. Kết quả thu nhận được 10 hợp chất từ chủng vi nấm Aspergillus niger 01NT.1.5.4 và 15 hợp chất từ chủng Aspergillus flocculosus 01NT.1.1.5 phân lập từ bọt biển ở Nha Trang. Trong đó, có 5 hợp chất mới và thể hiện một số hoạt tính sinh học đáng quan tâm. Các kết quả này đang được nhóm nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

 
Đoàn nghiên cứu khảo sát đa dạng sinh học và thu mẫu sinh vật biển ở đảo Phú Quốc, Việt Nam

Như vậy, hướng nghiên cứu về các hợp chất thiên nhiên biển Việt Nam nhằm tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học cao là rất khả thi, triển vọng và hứa hẹn thu được nhiều thành công. Các kết quả nghiên cứu bước đầu sẽ là cơ sở để Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang tiếp tục hợp tác nghiên cứu phát hiện các chất có hoạt tính sinh học và cấu trúc mới có thể ứng dụng trong lĩnh vực y dược, đồng thời khẳng định tiềm năng ứng dụng to lớn của nguồn vi sinh vật biển Việt Nam.

 
Phân loại mẫu sinh vật biển trên tàu thu mẫu ở Phú Quốc, Việt Nam


Lưu giữ hình ảnh và mẫu sinh vật biển làm nguồn phân lập vi sinh vật tại phòng thí nghiệm


Các mốc thời gian hợp tác quốc tế giữa hai Viện NITRA và KIOST

Đợt 1:

Đoàn cán bộ nghiên cứu KIOST đến NITRA:

- Thời gian: Tháng 6/2015 (1 tuần)

- Chuyên gia: TS. Lee Jong Soek và TS. Shin Hee Jae

- Nội dung công việc: Khảo sát đa dạng sinh học và thu mẫu sinh vật biển ở Nha Trang

 

Đoàn cán bộ nghiên cứu NITRA sang công tác tại KIOST:

- Thời gian: từ tháng 7 – 8/2015 (2 tháng)

- Nghiên cứu viên: ThS Phan Thị Hoài Trinh và ThS Nguyễn Thị Kim Chánh

- Nội dung công việc: Tinh sạch hợp chất chuyển hoá thứ cấp từ vi sinh vật biển

 

Đợt 2:

Đoàn cán bộ nghiên cứu KIOST đến NITRA:

- Thời gian: Tháng 4/2016 (10 ngày)

- Chuyên gia: TS. Lee Jong Soek, TS. Shin Hee Jae, NCV. Seung Il Park, NCV. Choi Byeoung Kyu và NCV. Eom Tae Yang.

- Nội dung công việc: Khảo sát đa dạng sinh học và thu mẫu sinh vật biển ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận.

 

Đoàn cán bộ nghiên cứu NITRA sang công tác tại KIOST:

- Thời gian: từ tháng 6 – 7/2016 (2 tháng)

- Nghiên cứu viên: TS. Võ Mai Như Hiếu và ThS. Phan Thị Hoài Trinh

- Nội dung công việc:

+ TS. Hiếu: Tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học từ thiên nhiên (theo khuôn khổ của đề tài)

+ ThS Trinh: Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ vi sinh vật biển

Đợt 3:

Đoàn cán bộ nghiên cứu KIOST đến NITRA:

- Thời gian: Tháng 11/2016 (10 ngày)

- Chuyên gia: TS. Lee Jong Soek, TS. Kon Tak Yoon, NCV. Seung Il Park, NCV. Moo Yong Chung, NCV. Eom Tae Yang, NCV. Daewon Lee, NCV. DanBi Sung

- Nội dung công việc: Khảo sát đa dạng sinh học và thu mẫu sinh vật biển ở đảo Phú Quốc.

 Xử lý tin và ảnh: Tấn Thông Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập