English (United States)   vi-VN
  
  
BẢNG TIN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (NITRA)

BẢNG TIN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHA TRANG

  1. Mẫu đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở / hỗ trợ trẻ : Download Mau de xuat de tai KHCN co so Tre.doc

  2. Mẫu đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở / hỗ trợ trẻ : Download Mau thuyet minh de tai KHCN cap co so_tre.doc
  3. Mẫu báo cáo tổng kết 2017 cấp cơ sở / hỗ trợ trẻ : Download Mau bao cao tong ket.doc

  4. Công khai thông tin đề tài KHCN 2017 : Download  CK_TT_DT_KHCN2017.zip

 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập