English (United States)   vi-VN
  
  
Lê Đình Hùng

CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC NHẬN VÀ THAM GIA THỰC HIỆN

 1. Nghiên cứu mối quan hệ giữa chức năng, cấu trúc và hoạt tính sinh học của lectin liên kết high-mannose từ rong đỏ ở Việt Nam (2016 – 2019). Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Chủ nhiệm đề tài.

 2. Nghiên cứu và định hướng sử dụng hemagglutinin từ sinh vật biển (2016 – 2017). Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tài trợ. Chủ nhiệm đề tài.

 3. Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm sinh học lectin từ cây tỏi (Allium sativum) làm thuốc bảo vệ thực vật cho rau xanh (2013 – 2015). Sở Khoa học và Công nghệ Khánh hòa tài trợ. Chủ nhiệm đề tài.

 4. Nghiên cứu lectin tái tổ hợp ái lực cao từ rong đỏ, carrageenophyte (2012 – 2015). Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Chủ nhiệm đề tài.

 5. Nghiên cứu lectin đa chức năng từ rong biển (2012 – 2014). Hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Nhật bản. Chủ nhiệm đề tài.

 6. Nghiên cứu tính chất hóa-sinh và hoạt tính sinh học của lectin từ rong đỏ chứa carrageenan được nuôi trồng ở Việt nam (2009 – 2011). Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Chủ nhiệm đề tài.

 7. Nghiên cứu các giải pháp về nuôi trồng và ứng dụng công nghệ chế biến nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của rong Sụn ở Ninh Thuận (2009 – 2011). Sở Khoa học và Công nghê Tỉnh Ninh Thuận. tài trợ. Chủ nhiệm đề tài nhánh.

 8. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến các sản phẩm từ rong sụn Kappaphycus alvarezii (Doty) (2007 - 2008). Bộ Thủy sản tài trợ. Chủ nhiệm đề tài nhánh.

 9. Nghiên cứu đánh gía và khai thác hoạt chất từ rong biển (2007 – 2008). Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam tài trợ. Chủ nhiệm đề tài nhánh.

 10. Nghiên cứu lectin từ rong biển Việt nam (2004 – 2008). Hội hỗ trợ và phát triển khoa học Nhật bản (JSPS-RONPAKU) tài trợ. Chủ nhiệm đề tài.

 

CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

 1. Le Dinh Hung, M. Hirayama, Bui Minh Ly, K. Hori (2015) Biological activity, cDNA cloning and primary structure of lectin KSA-2 from the cultivated red alga Kappaphycus striatum (Schmitz) Doty ex Silva. Phytochemistry Letters 14: 99–105.

 2. Le Dinh Hung, M. Hirayama, Bui Minh Ly, K. Hori (2015) Kappaphycus striatus KSA2 mRNA for lectin KSA2, complete cds. GenBank: LC057282.1

 3. Le Dinh Hung, M. Hirayama, Bui Minh Ly, K. Hori (2015) Purification, primary structure, and biological activity of high-mannose N-glycan-specific lectin from the cultivated Eucheuma denticulatum. Journal of Applied Phycology 27: 1657 – 1669.

 4. Le Dinh Hung, M. Hirayama, Bui Minh Ly, K. Hori (2015) Eucheuma denticulatum EDA2 mRNA for lectin EDA2, complete cds. GenBank: LC057379.1

 5. Le Dinh Hung, Bui Minh Ly, Vo Thị Dieu Trang, Ngo Thi Duy Ngoc, Le Thi Hoa, Phan Thi Hoai Trinh (2012) A new screening for hemagglutinins from Vietnamese marine Macroalgae. Journal of Applied Phycology 24: 227- 235.

 6. Le Dinh Hung, Y. Sato, K. Hori (2011) High-mannose N-glycan specific lectins from the red alga Kappaphycus striatum (Carrageenophyte). Phytochemistry 72: 855-861.

 7. Le Dinh Hung, K. Hori, Huynh Quang Nang, Tran Kha, Le Thi Hoa (2009) Seasonal changes in growth rate, carrageenan yield and lectin content in the red alga Kappaphycus alvarezii cultivated in Camranh Bay, Vietnam. Journal of Applied Phycology 21: 265-272.   

 8. Le Dinh Hung, T. Sato, H. Shibata, K. Hori (2009) Biochemical comparison of lectins among three different color strains of the red alga, Kappaphycus alvarezii. Fisheries Science 75: 723-730.              

 9. Le Dinh Hung, K. Hori, Huynh Quang Nang (2009) Screening and preliminary characterization of hemagglutinins in Vietnamese marine algae. Journal of Applied Phycology 21: 89-97.


CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ QUỐC GIA/HỘI NGHỊ

 1. Lê Đình Hùng (2016) Rong sụn, Kappaphycus alvarezii, nguồn dược liệu tiềm năng hổ trợ phòng ngừa virus trong tương lai. Tạp chí Khoa học Công nghệ và môi trường Khánh hòa 5: 37 – 38.

 2. Lê Đình Hùng, Ngô Thị Duy Ngọc, Lê Quang Vịnh và CS (2015) Sử dụng chế phẩm sinh học lectin từ cây tỏi (Allium sativum) làm thuốc bảo vệ thực vật cho rau xanh. Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Khánh hòa 5: 25  - 26

 3. Le Dinh Hung, Ngo Thi Duy Ngoc, Phan Thi Hoai Trinh, Dinh Thanh Trung, Vo Thi Dieu Trang, Do Ngoc Bao, Hoang Thi Trang, Nguyen Thi Ngoc Trinh (2014) Characterization and biological activity of hemagglutinins from different parts of garlic plant (Allium sativum). Tạp chí Công nghệ Sinh học 12(3): 497-505.

 4. Le Dinh Hung, K. Hori, Ngo Duc Duy (2014) Oligomannoside-binding lectín from the red algae, Carrageenophytes, cultivated in Vietnam and potential application. Tạp chí Công nghệ Sinh học 12(2): 289-296.

 5. Le Dinh Hung, Ngo Thi Duy Ngoc, K. Hori (2013) Isolation and characterization of novel lectins from the red alga Gracilaria salicornia. Tạp chí Công nghệ Sinh học 11(4): 743-753.

 6. Lê Đình Hùng, Bùi Minh Lý, Võ Thị Diệu Trang và CS (2013) Lectin từ rong biển và hoạt tính sinh học. Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà nội 27/9/2013. Trang:  639-642.

 7. Lê Đình Hùng, K. Hori (2012) Tiềm năng sử dụng lectin từ rong đỏ Kappaphycus alvarezii. Hội nghị quốc tế Biển đông 2012. Trang 462 – 471.

 8. Le Dinh Hung, Ngo Thi Duy Ngoc, Vo Thi Dieu Trang (2011) High-mannose type N-glycan specific lectíns from red marine algae, Carrageenophytes. Tạp chí Công nghệ Sinh học 9(1): 87 -98.

 9. Lê Đình Hùng, Võ Thị Diệu Trang, Ngô Thị Duy Ngọc  và CS (2010) Tiềm năng của lectin từ rong biển Việt nam. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam -Hà nội. Tr: 43-53.

 10. Lê Đình Hùng (2009) Một vài tính chất của lectin từ rong đỏ. Hội nghị Công  nghệ sinh học toàn quốc ở Thái nguyên 11/2009. Tr: 177-181.

 11. Lê Đình Hùng, Kanji Hori (2007) Purification and preliminary characterization of lectins from three color strains of the red marine alga, Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex Silva. Tạp chí Công nghệ Sinh học 5(4): 453-461.

 12. Lê Đình Hùng, K. Hori, Huỳnh Quang Năng và CS (2007) Sự biến động hàm lượng lectin theo mùa của rong đỏ, Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty Ex Silva. Hội nghị quốc tế Biển đông 2007. Trang 157 - 166.

 13. Le Dinh Hung, Huynh Quang Nang và CS (2004) Agar quality from Vietnamese red algae (Gracilariales, Rhodophyta). Tạp chí Hóa học 42 (4): 503-507.

 14. Lê Đình Hùng, Huỳnh Quang Năng và CS (2004) Thành phần hóa học của một số rong đỏ kinh tế dọc theo bờ biển phía nam Việt nam. Tạp chí Hóa học 42 (2): 159-162.

 15. Le Dinh Hung, Ngo Quoc Buu, Bui Minh Ly và CS (2003) Purification of agar from Gracilaria heteroclada alga by means of ion-exchange chromatography. Tạp chí Hóa học 41(3): 111-116.

 16. Lê Đình Hùng, Ngô Quốc Bưu, Huỳnh Quang Năng và CS (2003) Nghiên cứu chiết phân đoạn và tinh chế agar từ Gracilaria heteroclada bằng phương pháp trao đổi ion. Tạp chí Hóa học 41(1): 29 -33.

 17. Lê Đình Hùng, Ngô Quốc Bưu, Huỳnh Quang Năng và CS (2002) Ảnh hưởng của kiềm đến hàm lượng, chất lượng và thành phần hóa học của agar từ rong câu Gracilaria heteroclada. Tạp chí Hóa học 40(3): 39 -42.

 18. Lê Đình Hùng, Huỳnh Quang Năng, Trần Kha (2002) Nghiên cứu những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt tính ngưng kết máu của lectin được chiết từ rong sụn Kappaphycus alvarezii (Doty). Tạp chí Sinh học 4(4): 48 -52.

 19. Le Dinh Hung, Huynh Quang Nang, Ngo Quoc Buu (2000) Chemical composition of sulphated galactans in agar from some Gracilaria species growing along the coast of southern Viet Nam. Tạp chí Hóa học 38(4): 80 -83.
PGS.TS. Bùi Minh Lý và TS. Lê Đình Hùng thăm đài tưởng niệm sự kiện thả bom nguyên tử ở Thành phố Hiroshima – Nhật bản

----

PGS.TS. Bùi Minh Lý thăm và làm việc ở Đại học Hiroshima (6/2013)

----

PGS.TS. Makoto Hirayama, GS.TS. Kanji Hori, TS. Satomi Okuyama và TS. Lê Đình Hùng ở Phòng thí nghiệm Hóa học từ nguồn lợi sinh vật biển – Đại học Hiroshima

----

TS. Lê Đình Hùng nghiên cứu xác định dòng cDNA mã hóa lectin từ rong đỏ Carrageenophyte ở Phòng thí nghiệm Hóa học từ nguồn lợi sinh vật biển – Đại học Hiroshima

----

GS.TS. Kanji Hori và TS. Lê Đình Hùng ở Đại học Hiroshima

----

TS. Lê Đình Hùng tham gia với các nhà khoa học Nhật bản thu mẫu sinh vật biển ở vùng biển phía nam Nhật bản

----

Dr. Huỳnh Quang Năng và GS. Kanji Hori – Hiroshima University khảo sát vùng rong ở Mỹ hòa – Ninh thuận để thu mẫu nghiên cứu lectin
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập