English (United States)   vi-VN
  
  
Mẫu 2018 - Hợp đồng - Mẫu BC chuyên đề - HD sinh viên (mẫu mới)

Mẫu 2018

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề : cập nhật 8/6/2018 : Huong dan viet bao cao chuyen de.doc

2018_Huong dan quy trinh dau thau mua sam vat tu hoa chat 2018_NITRA.doc


GIAY DE NGHI THANH TOAN 2018.doc

MAU C16-HD- Giay di duong 2018.doc

MAU C34 Phieu giao nhan 2018.doc

MAU Thanh toan tam ung 2018.doc


Giấy tiếp nhận hướng dẫn sinh viên mẫu mới: Giay tiep nhan sv-hv thuc tap-new.doc


..

Nhóm văn bản 1

  • Hợp đồng thuê khoán chuyên môn :

2018_Hop dong co so, tre.doc
		2018_Hop dong de tai VAST.doc

2018_Hop dong voi ca nhan ngoai Vien.doc

2018_Danh sach nhan tien.xlsx

2018_DANH SÁCH NHẬN TIỀN.xlsx


Nhóm văn bản 2

  • Mẫu công văn quyết định đi công tác : cập nhật năm 2013 theo QĐ của Viện Hàn lâm KH&CN VN - Tải về tại đây.

Nhóm văn bản 3

Nhóm văn bản 4

Một số mẫu văn bản khác (2016) Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập