English (United States)   vi-VN
  
  
Giới thiệu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

  • Nghiên cứu phân loại rong biển.

  • Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các loài rong biển có giá trị kinh tế và hệ sinh thái phục vụ ứng dụng thực tế để bảo tồn, sử dụng và phát triển các nguồn tài nguyên.

  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống, sàng lọc, thay thế và nuôi trồng các loài sinh vật biển có giá trị cao.

  • Đề xuất các giải pháp công nghệ khoa học kỹ thuật để bảo tồn và sử dụng bền vững của các sinh vật biển.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU SẮP TỚI

  • Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo (cây con) của rong biển bằng nuôi cấy mô hoặc phương pháp nguyên bào.

  • Nghiên cứu trồng san hô và bọt biển phục vụ cho nền kinh tế và y học.

  • Nghiên cứu lựa chọn loài rong biển với khả năng hấp thụ cao khí CO2 nhằm làm giảm hiệu ứng nhà kính do khí thải bốc lên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

NHÂN LỰC KHOA HỌC

Chức vụ

Điện thoại

E-mail

Trưởng phòng

 

 

NCS.ThS. Trần Mai Đức

 

091 401 25 78

ductranmai@gmail.com

ductranmai@nitra.vast.vn

Phó phòng

 

 

TS. Võ Thành Trung

 CV-Trung.doc

090 536 36 55

vothanhtrung@nitra.vast.vn

 

Thành Viên

 

 

TS. Đặng Xuân Cường

 

NCS.ThS. Võ Duy Triết

 

NCS.ThS. Vũ Thị Mơ

 

ThS. Trần Văn Huynh

 

Lê Trọng Nghĩa

090 523 94 82

 

091 402 94 86

 

098 764 47 23

 

 

 

01669 433200

 

xuancuong@nitra.vast.vn

 

duytriet@nitra.vast.vn

 

mohoa1607@nitra.vast.vn

 

tranvanhuynh@nitra.vast.vn

 

letrongnghia1993@gmail.com

Nghỉ hưu

 

Chú thích

NCVC. Huỳnh Quang Năng

 

Nguyên Phó Viện Trưởng

TS. Lê Như Hậu

 

Nguyên Trưởng phòng VLHC

Trần Kha

 

 

Võ Xuân Mai

Trần Quang Thái

 

091 405 94 56

090 510 82 12

 

 

 

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI

Sản xuất giống nhân tạo từ hợp tử rong biển


 

Lưu trữ rong biển sống


                                            

Hoàn thành một tiêu bản tiêu chuẩn của rong biển Việt Nam.


 

A. Nghiên cứu đặc điểm sinh học mà có thể được sử dụng để sản xuất sinh khối, bảo vệ, phục hồi khai thác bền vững.


Nghiên cứu về đặc điểm sinh học của các loài rong biển có giá trị kinh tế.


 


 

 

 

 

 

 

Đánh giá tài nguyên sinh vật biển, nghiên cứu đặc điểm sinh học về sự phân bố của hệ sinh thái có thể được sử dụng các giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững.


 

Sử dụng ảnh viễn thám và dữ liệu G.I.S để khảo sát và đánh giá tài nguyên rong biển.


 

Khảo sát, sàng lọc và trồng một số loài rong biển tiềm năng có chứa hàm lượng Carbonhydrate cao được dùng làm nguyên liệu mở đầu để sản xuất nhiên liệu sinh học.Du nhập ba loài rong biển có giá trị kinh tế để sản xuất sinh khối.

1: Kappaphycus alvarezii

2: Eucheuma denticulatum

3: Kappaphycus striatum


 

B. Lựa chọn các loài rong biển và các mô hình phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái ven biển Việt Nam


 

 

Mô hình trồng rong đỏ bằng bè nổi trên biển.


 

 

 

 

 

 

Mô hình và kỹ thuật trồng rong lục trong ao trên đất liền.


 

Sản xuất giống nhân tạo từ hợp tử rong Sargassum và mô hình nuôi trồng bằng bè nổi trên biển khơi cho loài rong Sargassum.


 

 

Mô hình nuôi trồng kết bè san hô  dưới đáy biển.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

đang cập nhật....

 


  

 

 

 


 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

  
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập