English (United States)   vi-VN
  
  
Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển

Trưởng phòng

NCS.Thạc sĩ Trần Mai Đức

Email: ductranmai@nitra.vast.vn ; ductranmai@gmail.com

Phó trưởng phòng

NCS.Thạc sĩ Võ Thành Trung

Email: vothanhtrung@nitra.vast.vn ; vothanhtrung2612@gmail.com

Các thành viên

- Tiến sĩ Đặng Xuân Cường

Email: xuancuong@nitra.vast.vn ;

- NCS.Thạc sĩ Võ Duy Triết

Email: duytriet@nitra.vast.vn

- Thạc sĩ. Vũ Thị Mơ

Email: mohoa1607@nitra.vast.vn

Kỹ sư. Trần Văn Huynh

Email: tranvanhuynh@nitra.vast.vn

Trần Quang Thái

Email: quangthai@nitra.vast.vn

Lê Trọng Nghĩa

Email: letrongnghia1993@gmail.com
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập