English (United States)   vi-VN
  
  
Phòng Nghiên cứu ăn mòn và Công nghệ điện hóa

Trưởng phòng

Tiến sĩ Phạm Trung Sản

Email: phamtrungsan@nitra.vast.vn ; phamtrungsan@gmail.com

Phó trưởng phòng

NCS.Thạc sĩ Trương Anh Khoa

Email: truonganhkhoa@nitra.vast.vn ; khoatrui@gmail.com


Các thành viên

- Thạc sĩ. Phan Minh Phương

Email: minhphuong345@yahoo.com.vn

- Cử nhân. Nguyễn Hoàng

Email: nguyenhoangnt77@nitra.vast.vn ;

- Thạc sĩ. Nguyễn Thu Hiền

Email: nguyenthuhien@nitra.vast.vn ;

- Thạc sĩ. Lê Thị Nhung

Email: lethinhung@nitra.vast.vn ;

- Trần Đình Bình

Email: Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập