English (United States)   vi-VN
  
  
Phòng Công nghệ Sinh học biển

NHÂN LỰC KHOA HỌC

Chức vụ

Điện thoại

E-mail

Trưởng phòng

 

 

TS. Lê Đình Hùng

090 5280475

ldhungnitra@gmail.com

ledinhhung@nitra.vast.vn


Thành Viên

 

 

NCS.ThS. Phan Thị Hoài Trinh

090 2793684

phanhoaitrinh84@gmail.com

phanhoaitrinh@nitra.vast.vn

NCS.ThS. Châu Minh Khánh

012 88693979

minhkhanhchau@gmail.com

ThS. Ngô Thị Duy Ngọc

093 3861854

ngocnitra@gmail.com

ngoduyngoc@nitra.vast.vn

ThS. Võ Thị Diệu Trang

098 3911608

vtrang47@gmail.com

votrang@nitra.vast.vn

CN. Lê Thị Hoa

091 4059512

hoarongbien2@yahoo.com

lethihoa@nitra.vast.vn

Ths. Đinh Thành Trung

093 5140410

dinhthanhtrung410@gmail.com

dttrung@nitra.vast.vnẢnh các thành viên trong phòng. Từ trái qua: Duy Ngọc, Hoài Trinh, Thành Trung, Đình Hùng, Diệu Trang, Thị Hoa, Như Khánh (thiếu Châu Khánh)


 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập