English (United States)   vi-VN
  
  
Phòng Hóa phân tích và Triển khai công nghệ

Trưởng phòng

Tiến sĩ. Nguyễn Đình Thuất

Email: ngdinhthuat@nitra.vast.vn

Phó Trưởng phòng

-TS. Cao Thị Thúy Hằng

Email: caohang@nitra.vast.vn ; caohang.nitra@gmail.com

Các thành viên

- Tiến sĩ Võ Mai Như Hiếu

Email: nhuhieu@nitra.vast.vn ; nhuhieu315@yahoo.com

- Thạc sĩ. Trần Nguyễn Hà Vy

Email: havy@nitra.vast.vn ;

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuận

Email: nguyenthuan@nitra.vast.vn ;

- Thạc sĩ Trương Hải Bằng

Email: haibang@nitra.vast.vn

- Kỹ sư. Nguyễn Ngọc Linh

Email: linhden1@nitra.vast.vn ;

 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập