English (United States)   vi-VN
  
  
Phòng Quản lý Tổng hợp

Trưởng phòng

Hoàng Ngọc Minh

Email: hoangngocminh@nitra.vast.vn ; hoangngocminh9@gmail.com

Phó Trưởng phòng - Kế Toán Trưởng

Trần Thị Nga

Email: tranthinga@nitra.vast.vn ;

Các Thành viên

Tổ chức cán bộ: Đỗ Văn Dũng

Email: dovandung@nitra.vast.vn ;

Văn Thư - Thũ Quỹ: Từ Thị Thu Hằng

Email: thuhang@nitra.vast.vn ;

Kế toán - Tài chính: Ngô Thị Hương

Email: ngohuong@nitra.vast.vn

Hợp tác quốc tế: Trần Minh Trang

Email: minhtrang@nitra.vast.vn

Điện thoại liên hệ phòng: (058) 521 781
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập