en-USvi-VN
  
  
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023
Thống báo số 578/TB-HVKHCN ngày 27/12/2022 về việc Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023
 International Cooperation
Hợp tác với Viện PIBOC năm 2019
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (NITRA) vừa ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Viện Hóa Sinh Hữu cơ Thái Bình Dương, Nga (G.B. Elyakov Pacific Institute of Biorganic Chemistry viết tắt là PIBOC).
Lớp học “Support for Research and development capacity of sustainable marine bioenergy in VietNam”
Nhằm nâng cao năng lực giáo dục và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang phối hợp với Đại Học PUKYONG, Hàn Quốc mở lớp học “Support for Research and development capacity of sustainable marine bioenergy in VietNam
 Hoạt động Đoàn Thể
Kết quả tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1097/VHL-VP ngày 02/6/2022 của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5.6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang đã triển khai một số hoạt động hưởng ứng
 Search
 Weblink

 Access counter