English (United States)   vi-VN
  
 Phòng vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển
Giới thiệu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

  • Nghiên cứu phân loại rong biển.

  • Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các loài rong biển có giá trị kinh tế và hệ sinh thái phục vụ ứng dụng thực tế để bảo tồn, sử dụng và phát triển các nguồn tài nguyên.

  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống, sàng lọc, thay thế và nuôi trồng các loài sinh vật biển có giá trị cao.

  • Đề xuất các giải pháp công nghệ khoa học kỹ thuật để bảo tồn và sử dụng bền vững của các sinh vật biển.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU SẮP TỚI

  • Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo (cây con) của rong biển bằng nuôi cấy mô hoặc phương pháp nguyên bào.

  • Nghiên cứu trồng san hô và bọt biển phục vụ cho nền kinh tế và y học.

  • Nghiên cứu lựa chọn loài rong biển với khả năng hấp thụ cao khí CO2 nhằm làm giảm hiệu ứng nhà kính do khí thải bốc lên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

NHÂN LỰC KHOA HỌC

Trưởng phòng

Tiến sĩ Lê Như Hậu

Phó trưởng phòng

Nghiên cứu sinh Trần Mai Đức

Các thành viên

Nghiên cứu sinh Võ Duy Triết

Nghiên cứu sinh Võ Thành Trung

Thạc sĩ Nguyễn Bách Khoa

Thạc sĩ Vũ Thị Mơ

Kỹ sư Trần Văn Huynh

Trần Quang Thái

Võ Xuân Mai


CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI

Sản xuất giống nhân tạo từ hợp tử rong biển


Lưu trữ rong biển sống


                                            

Hoàn thành một tiêu bản tiêu chuẩn của rong biển Việt Nam.


A. Nghiên cứu đặc điểm sinh học mà có thể được sử dụng để sản xuất sinh khối, bảo vệ, phục hồi khai thác bền vững.


Nghiên cứu về đặc điểm sinh học của các loài rong biển có giá trị kinh tế.Đánh giá tài nguyên sinh vật biển, nghiên cứu đặc điểm sinh học về sự phân bố của hệ sinh thái có thể được sử dụng các giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững.


Sử dụng ảnh viễn thám và dữ liệu G.I.S để khảo sát và đánh giá tài nguyên rong biển.


Khảo sát, sàng lọc và trồng một số loài rong biển tiềm năng có chứa hàm lượng Carbonhydrate cao được dùng làm nguyên liệu mở đầu để sản xuất nhiên liệu sinh học.Du nhập ba loài rong biển có giá trị kinh tế để sản xuất sinh khối.

1: Kappaphycus alvarezii

2: Eucheuma denticulatum

3: Kappaphycus striatum


B. Lựa chọn các loài rong biển và các mô hình phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái ven biển Việt Nam


Mô hình trồng rong đỏ bằng bè nổi trên biển.


Mô hình và kỹ thuật trồng rong lục trong ao trên đất liền.


Sản xuất giống nhân tạo từ hợp tử rong Sargassum và mô hình nuôi trồng bằng bè nổi trên biển khơi cho loài rong Sargassum.


Mô hình nuôi trồng kết bè san hô  dưới đáy biển.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

đang cập nhật.... Tìm kiếm
 Lượt truy cập
 Liên kết website