en-USvi-VN
  
 Đơn vị - Tổ chức Nghiên cứu
Giới thiệu Phòng Hóa phân tích và Triển khai công nghệ
HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu phát triển, hoàn thiện và chuẩn hóa các các phương pháp phân tích sinh học, hóa lý ứng dụng trong việc xác định định lượng các nhóm chức năng, cấu trúc và tính chất các hợp chất chiết suất từ nguồn tài nguyên thiên nhiên biển, kiểm tra an toàn thực phẩm, dược phẩm, phân tích vật liệu và môi trường cho các tỉnh Nam Trung Bộ.

Giới thiệu Phòng vật lý ứng dụng

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhiệt phát quang, ứng dụng trong đo liều phóng xạ và tính tuổi trong khảo cổ học. Nghiên cứu chế tạo nanoparticles hướng cho ứng dụng trong hóa phân tích, y sinh….

Present Department of Organic materials from sea resources

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các loài rong biển có giá trị kinh tế và hệ sinh thái phục vụ ứng dụng thực tế để bảo tồn, sử dụng và phát triển các nguồn tài nguyên...

Giới thiệu Phòng nghiên cứu ăn mòn và công nghệ điện hóa
CHỨC NĂNG

Chế tạo các vật liệu có tính năng đặc biệt như bền ăn mòn, mài mòn; các vật liệu tiên tiến ứng dụng cho các ngành công nghệ cao trong tương lai như vật liệu dạng mang sợi nano bằng công nghệ điện hoá.

Present
NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIỂN

Nghiên cứu cấu trúc, chức năng và sử dụng lectin từ sinh vật biển để phát triển thành thuốc kháng virus, ung thư, chẩn đoán bệnh (thăm dò chuỗi carbohydrates trên bề mặt tế bào), và thực phẩm biển có lợi cho sức khỏe....

Giới thiệu Trung tâm ứng dụng công nghệ mới
Căn cứ công văn số 99/VHL-TCCB ngày 19/012015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 27/1/2015 Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang ký quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ mới, là đơn vị trực thuộc Viện.
 Thông tin cảng biển
 Lượt truy cập
 Tìm kiếm
 Liên kết website