en-USvi-VN
  
 hide
CUỘC THI ẢNH ĐẸP GIA ĐÌNH CÔNG ĐOÀN VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHA TRANG
Chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và đẩy mạnh công tác
phòng, chống bạo lực gia đình trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia
đình năm 2021, Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang tổ
chức cuộc thi ảnh đẹp gia đình trong toàn thể các gia đình cán bộ công nhân viên, người
lao động trong đơn vị.
Hưởng ứng cuộc thi, các công đoàn viên đã tích cực tham gia với các tác phẩm về
gia đình thật sự ý nghĩa, phản ảnh các nét đẹp riêng của từng gia đình thông qua các hoạt
động chia sẻ, giúp đỡ nhau cuộc sống hàng ngày.
DU LỊCH THÁI LAN


ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN DU LỊCH THÁI LAN CỦA CÔNG ĐOÀN


 VIỆN NC&UD CN NHA TRANG NĂM 2019

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2019

Tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động"
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-CĐVC ngày 15/5/2019 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức cuộc thi ảnh" Nét đẹp công đoàn và người lao động", Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sao gửi các đơn vị Kế hoạch trên để các đơn vị triển khai tới cán bộ, đoàn viên tham gia hưởng ứng. 
Giao lưu ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2018
Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2018, được sự đồng ý của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban nữ công Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang đã phối hợp cùng ban nữ công Viện Hải Dương học tổ chức thành công Chương trình Giao lưu phụ nữ các Viện Nghiên cứu năm 2018 khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên vào ngày 19/10/2018.
Du lịch nước ngoài 2018
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018 và được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện NC&UDCN Nha Trang đã tổ chức chuyến du lịch nước ngoài cho đoàn viên công đoàn tại 2 đất nước xinh đẹp là Malaysia và Singapore. Chuyến du lịch kéo dài từ ngày 11/8 đến hết ngày 15/8/2018, với sự tham gia của 27 đoàn viên công đoàn và người thân đi cùng.
Hội thi sáng tạo KHKT Khánh Hòa lần thứ VIII (2018-2019)
Hội thi nhằm mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả giải các pháp kỹ thuật vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh.

- Đối tượng: mọi cá nhân người VIệt Nam (hoặc nhóm cá nhân) đang sinh sống, lao động, công tác, học tập, làm việc tại tỉnh Khánh Hòa có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng từ năm 2014 trở lại đây đều có quyền dự thi. Mọi tổ chức của Việt Nam có trụ sở đóng trên địa bàn Khánh Hòa, đã đầu tư tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi...
Tham gia cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

- Đối tượng dự thi: là đoàn viên, cán bộ công đoàn, họa sĩ chuyên và không chuyên có khả năng về hội họa

- Nội dung thi: Phản ảnh những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; động viên CBCCVCLĐ hăng hái thi đua, lao động sản xuất thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới...

 Port information
 Weblink

 Access counter
 Search
 Weblink