English (United States)   vi-VN
  
 CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Các đối tác hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Pacific Institute of Bio-organic Chemistry (Russia)

- Institute of Marine Biology (Russia)

- Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences (Russia)

- Russian Federal Research Institute of Fisheries & Oceanography (Russia)

- Joint Institute of Nuclear Research (Russia)

- Institute of Materials Science (Korea)

- KITEX (Korea)

- KOSEF (Korea)

- The Institute of Cleaner Production Technology, Pukyong National University (Busan-Korea).

- Shonan Institute of Technology (Japan)

- University Kyushu, Hokkaido, Hiroshima (Japan)

- University Bicocca Milano (Italy)

- University San Carlos (Philippines) Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập