en-USvi-VN
  
 Thông tin hợp tác quốc t ế
Khảo sát đa dạng sinh học ở vùng biển Nha Trang với Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST)
Trong thời gian từ ngày 06/4-13/04/2018, Đoàn các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST) đã phối hợp với các cán bộ thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang (NITRA) tiến hành khảo sát đa dạng sinh học ở vùng biển Nha Trang
Hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST)
Năm 2015, trong khuôn khổ đề tài hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang (NITRA) và Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST). Trong giai đoạn I (6/2015) phía Viện KIOST cử nhóm chuyên gia gồm TS. Lee Jong Soek và TS. Shin Hee Jae đến Việt Nam tiến hành nội dung công việc “Khảo sát đa dạng sinh học và thu mẫu sinh vật biển ở Nha Trang”
Hợp tác với Viện PIBOC năm 2014

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (NITRA) với Viện Hóa Sinh Hữu cơ Thái Bình Dương, Nga (G.B. Elyakov Pacific Institute of Biorganic Chemistry viết tắt là PIBOC), phía Nga đã cử hai chuyên gia là TS. Fedoreev Sergei Aleksandrovich và TS. Mishchenko Natalia Petrovna sang Việt Nam

Tàu "Viện sĩ Oparin"

Với mục đích điều tra toàn diện đa dạng sinh học và hóa sinh trên các vùng biển Việt Nam. Từ 29/4/2013 đến 8/6/2013, các nhà khoa học Việt Nam và L.B.Nga đã có chuyến khảo sát phối hợp trên con tàu mang tên “Viện sĩ Oparin”. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác dài hạn về nghiên cứu đa dạng sinh học và hóa sinh ở biển Đông giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Phân viện Viễn đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

 Search
 Weblink

 Access counter